Gebruikersvoorwaarden

§1 Om aan Kapilands deel te nemen is het noodzakelijk om met de gebruikersvoorwaarden in te stemmen.
§2 Kapilands stelt mogelijkheden beschikbaar om gebruikers onderling te kunnen laten communiceren.
Voor de inhoud van deze berichten zijn de gebruikers zelf verantwoordelijk.
Pornografische, racistische, beledigende of anderszins niet toegestane inhoud kan tot het onmiddellijke verwijdering van het account leiden.
Dat geldt algemeen voor het misbruik van deze mogelijkheden.
§3 Geen gebruiker heeft inspraak op de deelname bij Kapilands. De exploitant houdt het recht gebruikers te verwijderen die zich niet aan de gebruikersvoorwaarden, geldend recht of aan de gewoonte houden.
§4 Cheaten in het spel:
 (1) Iedere speler mag maximaal één account gebruiken, zogenaamde ‘multiaccounts’ zijn niet toegestaan.
 (2) Donaties, kredieten of extreme voordelen behalen d.m.v. handel met anderen binnen het spel zijn niet rechtmatig, het daarmee verdiende voordeel ten gunste van anderen wordt gestraft met het verwijderen van het account.
 (3) Bijzonders gunstige condities tussen de bedrijven, vooral in één richting, worden streng gecontroleerd.
 (4) Bugs dienen meteen gemeld te worden en mogen noch voor de eigen account noch voor een bevriende account worden benut.
 (5) Bugs, die ter voordeel leiden en niet aangegeven zijn, maar toch voor unfair spelen kunnen worden gebruikt mogen niet worden benut. Indien dit wel gebeurt, wordt het account verwijdert.
§5 Bots of andere extreem spelbeïnvloedende tools zijn ten strengste verboden.
§6 Kapilands neemt geen aansprakelijkheid voor schade over die door het gebruik ontstaan .Schadevergoeding is in alle gevallen uitgesloten.
§7 Het lidmaatschap kan ten allen tijde met de verwijdering van het account beëindigd worden.
§8 De aanwijzingen van de administrators en moderators dienen nageleefd te worden.
§9 Als een paragraaf ongeldig zou zijn, zal dit de geldigheid van anderen paragrafen niet beïnvloeden.


Op mijn pagina zijn hyperlinks geplaatst ter stimulatie van andere spellen. Ik heb echter geen invloed op de invulling en de inhoud van de gelinkte sites. Op het moment van het plaatsen van de links en tijdens tussentijdse steekproeven kon ik met beste weten en geweten geen mij bekende wettelijke bezwaren vaststellen.